Behöver du bidrag för ditt konstprojekt?

Vilka får kulturbidrag?

Genom att bevilja olika bidrag eller stipendier stöder kulturfonder, organisationer och institutioner en privatperson, en arbetsgrupp eller ett samfund att främja eller utöva ett ämne som står bidragsbeviljaren nära. Detta gäller främst projekt och verksamheter inom konst, kultur eller utbildning.

Kulturfonder

Kulturfonder har som primär uppgift att understöda konst- och kulturverksamhet. Detta gör de inte endast genom evenemangproducering, kommunikation och nätverksbyggande, utan även rent ekonomiskt. Det är inte ovanligt att majoriteten av en kulturfonds årsbudget delas ut som projektbidrag.

Nordiska Ministerrådet finansierar många kulturfonder i Norden, men det är inte ovanligt att fonderna får bidrag från flera håll, i första hand från andra kultur- och utbildningsinriktade fonder.

Att söka pengar för konstprojekt

Vem som helst kan ansöka om ekonomiskt bidrag. Men alla stipendier har deadlines och kriterier som måste uppfyllas för att bidraget ska beviljas.

Att söka pengar för konstprojekt av olika slag kan innebära att ansöka om bidrag för resekostnader, material eller till och med boende.

Oavsett vart pengarna riktas rent konkret är det ändå viktiga att ändamålet stöder den konst- eller kulturverksamhet du vill utföra.

Vad är stipendier?
6 saker att tänka på när du ansöker om konststipendium

1

Hitta rätt stipendier och fonder

Fonderna vill ofta understöda ett specifikt ändamål och kunna känna att den sökande förstått vad fonden vill främja. Det är viktigt att skriva in hur fonden och ändamålet hör ihop, att du hittat rätt stipendier och fonder och kan visa hur de gynnar varandra, hur ändamålet främjar fondens mål.

2

Var tydlig i din bidragsansökan

Ju tydligare och mer konkret du är i din bidragsansökan, desto större chanser har du att få ett konststipendium. Det ska synas att du har en genomtänkt plan, som är realistisk och som faktiskt går att förverkliga.

3

Visa sakkunnighet och glöd när du ansöker om ekonimiskt bidrag

Varför är ditt projekt aktuellt? Vad vill det säga? Vem vill det nå? Det är viktigt att du visar att du är experten i ditt ämne. Och vad är det som gör dig så engagerad och driven gällande just detta? Måla upp tankebilder, lär, inspirera!

4

Tänk i stora helheter för att få bidrag

Helhetstänkande är alltid ett plus när du vill få bidrag. Kommer projektet kunna bidra till något större? Kan det användas för att gynna framtida projekt? Kommer den spridas och nå en större grupp? Det är alltid bra att tyda på allmängiltighet.

5

Gör en budgetplan för ditt konstprojekt

En utförlig budgetplan – resekostnader, materialsavgifter, etc. – är central när du ansöker om bidrag. I mindre konstprojekt räknas sällan löner in i budgeten – däremot kan arvode förekomma för gästande artist/-er.

6

Var ute i god tid med din bidragsansökan

Många fonder delar ut kulturbidrag endast en eller några gånger om året, och efter ansökningsdeadlinen kan det ta upp till flera månader innan beskedet kommer, så lämna inte den ekonomiska planeringen till sista minuten!