Vad är Norden?

Vanliga frågor om Norden

Vilka länder tillhör norden?

Norden ligger i norra Europa och består av Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island, tillsammans med det autonoma Åland som tillhör Finland samt de självstyrda Grönland och Färöarna.

Vilket land i Norden har flest invånare?

Nordens folkrikaste land är Sverige med ca 10 miljoner invånare.

Vad är Norden känt för?

Ofta brukar Norden identifieras med natur, glest bebodda landskap och renhet.

Idag anser många att Norden är väldigt hippt med en stark känsla för såväl musik och stil som design och rik ungdomskultur.

Dessutom karaktäriseras Norden av sina goda resultat i mätningar av yttrandefrihet, jämställdhet, öppenhet och lycka.

Vad betyder fri rörlighet på arbetsmarknaden i Norden?

Norden, som både har passfrihet och en fri rörlighet på arbetsmarknaden, har idag världens 11:e största ekonomi och bland de högst utbildade studenter och forskare. Dessa är långsiktiga resultat av ett nationssamarbete som blivit ett av de mest framgångsrika i världen.

Vad är det nordiska samarbetet?

Förenade bildar deras regeringar Nordiska ministerrådet, som fungerar som ett samarbetsorgan för länderna.

Tillsammans skapar Nordiska ministerrådet och det Nordiska rådet det officiella nordiska samarbetet. Detta innebär att parlamentariker och ministrar över hela norden för en löpande diskussion om hur länderna kan skapa nytta och möjligheter genom att samarbeta.

Vad gör det nordiska samarbetet?

En grundpelare för det nordiska samarbetet är att bevara men framför allt främja den nordiska kulturen i all verksamhet, samt att fortsätta kulturutväxlingen länderna emellan.

Även utbildning, speciellt av barn och unga, är en av de viktigaste prioriteringarna – något som tydligt uppmärksammats i globala undersökningar och som bland andra egenskaper gett Norden sitt goda rykte.